HİZMETLERİMİZ

 

İşe giriş sağlık tetkikleri ve sağlık raporlarının verilmesi:

ERGÜL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri olarak “Çalışanlar yaptıkları işe uygun sağlık raporu olmadan işbaşı yaptırılamaz” yasal hükmü çerçevesinde işe giriş sağlık tetkiklerini birimlerimizde ve mobil sağlık aracımız ile işletmelerde gerçekleştirmekteyiz

İlgili mevzuat kapsamında belirtilen tüm muayene hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor ve sağlık raporları hazırlıyoruz.

Mobil Sağlık Hizmeti verilmesi:

Firmaların yasal olarak çalışanlarına yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini mobil sağlık aracımız ile işletmelerinizde vermekteyiz.

Tam donanımlı mobil sağlık aracımızda görevli ekibimiz ile çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetleri işyerinizde yapılmakta ve sağlık raporları düzenlenmektedirler.

Bu sayede işletmelerin işgücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir.

Akciğer Grafisi:

İşverenler çalışanların sağlık gözetiminden yasal olarak sorumludurlar. Akciğer rahatsızlıkları meslek hastalıkları arasında sıklık açısından ilk sırada yer almaktadır.

İş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlara maruz kalan çalışanların akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu sebeple maruziyet risk durumuna göre çalışanların belirli aralıklarda akciğer grafileri çekilmeli ve en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

İşitme Testi – Odyometri:

İşitme duyusu, dış ortamda bulunan ve ses olarak adlandırdığımız mekanik titreşimlerin dış kulak yolundan içeri girerek, iç kulağı uyarması ve oluşan ‘ses’ bilgisinin beyne taşınması sonucu ortaya çıkmaktadır. İşitme, sesleri algılama eylemi veya süreci olarak tanımlanmaktadır.

Gürültülü ortamlarda çalışanların gerekli koruyucuları kullanmaması sonucu işitme kaybı oluşmaktadır. İşitme kaybı telafisi ve tedavisi mümkün olmayan meslek hastalığıdır.

İşitme seviyesi desibel (dB) olarak ölçülür.
Buna göre:
0-20 dB : Normal
20-40 dB : Hafif Derecede İşitme Kaybı
40-60 dB : Orta Derecede İşitme Kaybı
60-80 dB : İleri Derecede İşitme Kaybı
80-100 dB : Çok ileri Derecede İşitme Kaybı 100 dB ve üstü : Tam İşitme Kaybı

 

Solunum Fonksiyon Testi:

Solunum fonksiyon testi, spirometre denilen cihaz ile yapılmaktadır ve tanı bu cihaz ile konulmaktadır.

Ayrıca, çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek amacıyla rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir. İleri teknoloji cihazlarımız ile bu taramalar birimlerimizde ve istenilmesi durumunda mobil sağlık aracımız ile işletmelerde yapılmaktadır.

Portör Muayeneleri:

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle , gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

 

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri:
Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

 1. Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
 2. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
 3. Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
 4. Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

Aşı uygulamaları:

Tetanoz Aşısı: Tetanoz, yaralara bulaşan bir  bakteriden kaynaklanan zehrin yaradan vücuda girmesiyle ortaya çıkan ve öldürücü sonuçlara sebep olan bir hastalıktır. Zehrin etkisiyle gelişen kasılma nöbetleri ve vücudun katılaşması hastalığın en belirgin özelliğidir. Hastalığa sebep olan bakteri toprakta, bazı insan ve hayvanların bağırsaklarında ve dışkılarında bulunur. Hemen hemen her türlü yaralanma sonucunda bu bakteri yaraya bulaşıp hastalığa yol açabilir. Bu nedenle yaralanmalarda çok dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak gerekir. Yanıklardan, çivi ya da diken batmasından, temiz olmayan iğnelerden, düşme ya da çeşitli nedenlerle meydana gelen kanamalarda tetanos bulaşabilir. Bu hastalığın tedavisi için aşı geliştirilmiştir. Bu aşının faydaları yanında hamilelerde, yetişkinlerde, çocuklarda bazı yan etkileri ortaya çıkabilir.

 

Bu yan etkiler şunlardır:

 • Tetanos iğnesi yapıldıktan sonra kolda  bir gün süreyle ağrı, acı ve yanma olabilir.
 • Cildi aşırı derecede hassas olan kişilerde yapılan aşı sonrası deride kızarıklık görülebilir. Kızarıklık bir kaç gün içinde geçer, geçmediği takdirde doktora başvurulmalıdır.
 • Kimi zaman da tetanos aşısı çeşitli geçici kasılmalara ve kramplara sebep olmaktadır.

Karaciğer Fonksiyon Testleri:

 1. Sık kullanılan karaciğer fonksiyon testleri:
 2. Alanin transaminaz (ALT): Karaciğer hasarında seviyesi yükselen bir enzimdir. Normal düzeyi 7-55 U/L’dir.
 3. Aspartat transaminaz (AST): Karaciğer hasarında düzeyi artan bir enzimdir.
 4. Alkalen fosfataz (ALP): Karaciğer hasarı ve hastalıklarında artış gösteren bir enzimdir.
 5. Albumin ve Total protein: Karaciğer hasarı ve hastalıklarında düzeyleri azalan proteinlerdir.
 6. Bilirubin: Karaciğer hasarı ve hastalıklarında artış gösteren bir maddedir
 7. Gama-glutamil transferaz (GGT): Karaciğer ve safra kanallarının hasarında seviyesi yükseliş gösterir.
 8. Laktat dehidrojenaz (LD): Karaciğer hasarında artar.
 9. Protrombin zamanı (PTZ): Karaciğer hasarında süresi uzar.

Diğer tahliller:

 1. TİT Tam idrar tahlili
 2. Kan sayımı (Hemogram)
 3. Toksikolojik tetkikler
 4. Kanda kurşun
 5. İdrarda kurşun
 6. Böbrek fonksiyon testleri
 7. Üre
 8. Ürik Asit
 9. Kreatinin
 10. Serolojik testler
 11. HBaAg
 12. Anti HBs
 13. Anti HCV
 14. HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri